Welkom

Veel kijk, lees- en luisterplezier !!

Namen in mijn familiebestand.
Bovenaan staat het alfabet, klik op de beginletter van de naam die je zoekt, dan komt de lijst met Achternamen van die letter, de voornamen en aanvullende gegevens zoals geboorte jaar, enz. die in mijn familie bestand staan. Dit FAMILIE BURGERS bestand bevat momenteel 32017 personen en is tot stand gekomen door circa 30 jaar speurwerk in allerlei archieven in heel Nederland en de laatste jaren ook via internet.
Heel veel ook door uitwisselen van gegegevens met familie, die ik langs deze weg nogmaals hartelijk wil bedanken voor hun medewerking.
Omdat de recente gegevens van familieleden niet in de archieven te vinden zijn, hoop ik die via deze website te verkrijgen van familieleden. Zo wordt het geheel voor de huidige familie ook leuk. Dus hoe meer zielen hoe meer vreugd. Wanneer je meer wilt weten over een persoon of meerdere personen, stuur mij dan een mailtje met de gegevens van jezelf en de eventuele verwantschap tussen jou en de persoon / personen waar je meer van wilt weten.
Na verwerking van jou gegevens krijg je een mailtje terug met de familie die voor jou van toepassing zijn. Heb je aanvullingen
bij bepaalde personen, dan zijn die natuurlijk ook van harte WELKOM.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.dinsdag 15 oktober 2013

Giljam: antwoord

2013-10-13 ontvangen:
Dag Dina,
Ik ben bezig met onderzoek naar mijn voorouders en zag bij jou mijn opa Jacob Giljam 1884 geboren staan.
Waar ik nu naar geintereseerd ben is zowel informatie over Jacob, maar ook over zijn vader Hendrik Giljam 1853 die zou zijn Geemigreerd in 1889 naar argentinie.
BvD Met Vriendelijke Groet, H Giljam
===================================================================
Onderstaande gegevens gevonden via Huwelijksakte en de bijlagen, hopelijk heeft U hier iets aan.
Zie ook mijn mail naar U persoonlijk voor info:
via de vrouw van Jacob Giljam (uw oma dus) Hermina Huiskamp, (zij komt van mijn kwartiernummer 738), zijn wij aan elkaar verwant.
Wanneer U de moeite wilt nemen om de gegevens van Uzelf naar Opa toe naar mij op te sturen, dan krijgt U van mij een kwartierstaat toegestuurd.
Alle informatie is welkom, bij voorbaat vast mijn dank.
===================================================================
Apeldoorn HA=244 Datum: 05-11-1910 
Bruidegom Jacob Giljam, vrachtrijder, Leeftijd: 26 Geboren te Oud-Vossemeer, wonende te Apeldoorn, zoon van  Hendrik Giljam, overleden en Maatje Haze, zonder beroep, wonende te Rotterdam, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende.
Bruid Hermina Huiskamp, zonder beroep, Leeftijd: 29 Geboren te Epe, wonende te Apeldoorn, dochter van Jan Huiskamp, arbeider, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende en Hermina Regterschot, overleden.
Getuigen: Reinder Huiskamp, 31 jaar, arbeider, Herman Huiskamp, 38 jaar, arbeider, beiden broeders der bruid. Christiaan Buitenhuis, 21 jaar, arbeider en Hendrik Wins, 36 jaar, gemeentebode, allen wonende te Apeldoorn.
Allen ondertekenen de akte.
Bijlage: Geboorte akte bruidegom
==Nationale Militie den 2  maart 1904 ingelijfd en vervolgens op den 24-03-1904 met eene verbintenis tot vrijwilligen dienst is overgegaan bij het 2e regiment Veld Artillerie
==Afschrift van een der bijlagen behoorende bij het huwelijks-register de gemeente Rotterdam over den Jare 1898 berustende ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam.
Translaat Copie Andreas Giljam
In de stad San Juan ten acht uur des avonds van den zevenden Oktober achtien honderd negen en tachtig verscheen voor mij Amaro Moreno, Ambtenaar bij het register van Overlijden, Ezegiel Araijn, administrateur van het hospitaal voor mannen en verklaarde hij: Dat Andreas Giljan uit Holland geboortig oud zeven en dertig jaar op heden ten drie uur des namiddags in genoemd hospitaal overleed ten gevolge van "Pericarditis" (pericard (hartzakje)) (Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje. Dit is een vervelende en pijnlijke aandoening.) en dat de overledene de wettige zoon is was van Johose Giljan en zijne echtgenoote Adriana Giljan geboortig uit Holland. Hij verklaarde dit alles terwijl als getuigen tegenwoordig waren Ruben Sarmiento en Miguel Rodas, meerderjarig, geboortig uit en wonende te dezer stede, beide van beroep bedienden. Nadat deze acte in zijn geheel voorgelezen is, en aan de personen, welke dezelve moeten teekenen, verzocht is, de acten zelven te lezen, en na met derzelven inhoud volkomen accoord te zijn, teekenden zij derzelve, met den ambtenaar van dit register, de comparant en getuigen: Amaro B Moreno, Miguel Rodas, Ezeguiel Araija, Ruben Sarmiento.
Dit is een getrouw copie van het origineel onder folio20 ? en nummer drie duizend zeven honderd een en veertig. San Juan vijftien Oktober van het jaar 1893.
(get.) Eufrazio Lopez (zoon) Ambtenaar bij het Register van overlijden.
Stempel van het register van den Burgerlijken Stand te San Juan.
Volgt legalisatie van den Consul Generaal der Nederlanden te Buenos Aires.
Volgt legalisatie van Ministerie van Buitenlandsche zaken
Aldus uit het Spaansch in het Nederlandsch vertaald door H. F. Fluckiger, Beƫedigd Translateur No. 1408. Gezien voor legalisatie der handteekening van den Heer H. F. Fluckiger.
Rotterdam, 28 Augustus 1894 De Burgemeester (gets) is Jacob
Gezien voor legalisatie den bovenstaande handteekening van den heer F. B.s Jacob, burgemeester der gemeente Rotterdam, door mij commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland
s Gravenhage 27 October 1894 (Geteekend) Fock. Voor eensluidend afschrift De Griffier Mees
==Geboorte extract bruid
==Overlijden extract Hermina Regterschot
=====+ Huiskamp Hermina-Giljam Jakob HA 1910-11-05 Apeldoorn en Bijlagen
=====

Geen opmerkingen:

Een reactie posten